ထောင့်ပြောင်းအဟုန် (အင်္ဂလိပ်: Angular momentum) ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္တုတစ်ခု၏ လည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပမာဏအတိုင်းအတာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရူပဗေဒတွင် အရေးပါသော ပမာဏအတိုင်းအတာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် တည်မြဲသော ပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြင်ပသက်ရောက်မှု မရှိပါက စနစ်တစ်ခု၏ ထောင်ပြောင်းအဟုန်သည် အမြဲတမ်းပုံသေ ဖြစ်သည်။