ဤစာမျက်နှာသည် သင်္ချာ ပညာမှ ထောင့်မှန်တြိဂံအကြောင်းဖြစ်သည်။