ဒိုင်အာခီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွင် အုပ်ချုပ်သူနှစ်ယောက်ရှိပြီး၊ နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ဒိုင်အာခီစနစ်တွင် အများအားဖြင့် အုပ်ချုပ်သူများသည် အာဏာကို တစ်သက်တာ ချုပ်ကိုင်ထားပြီး၊ သေဆုံးသွားပါက တာဝန်ဝတ္တရားများကို ၎င်းတို့၏ သားသမီးများသို့ လက်ဆင့်ကမ်း၍ အာဏာကို ဆက်လက်အုပ်ထိန်းသည်။ဒိုင်အာခီအုပ်ချူပ်ရေးကမြန်မာပြည်မှာ ၁၉၂၃ ဇန်နဝါရီ ၁ရက်နေ့တုန်းက စတင်အာဏာတည်ခဲ့သေးသည်။