ဒီဇိုင်းနာ(Designer)ဟူသည် ဒီဇိုင်း(Design)ပညာကို နားလည်ပြီး အနုပညာ အလှတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သော ပညာရှင်ကို ခေါ်ပေသည်။
ဒီဇိုင်းနာ အမျိုးမျိုးရှိသည်။

 1. စာအုပ်အဖုံးနှင့် စာအုပ်အပြင်အဆင်လုပ်သော ဒီဇိုင်းနာ၊ (Layout designer)
 2. ကြော်ငြာပိုစတာ ဆွဲသော ဒီဇိုင်းနာ၊ (graphic designer)
 3. အခမ်းအနား ပြင်ဆင်သော ဒီဇိုင်းနာ၊ (interior designer)
 4. အဆောက်အဦး ပုံစံပြုသော ဒီဇိုင်းနာ၊ (architect or architectural designer)
 5. အင်္ကျီချုပ်သော ဒီဇိုင်းနာ၊ (Cutter designer)
 6. ပန်းထိုး ဒီဇိုင်းနာ၊ (Embroidery designer)
 7. ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းနာ၊ (fashion designer)
 8. မျက်နှာအလှပြင်သော ဒီဇိုင်းနာ၊ (face designer)
 9. အစားအသောက် ဟင်းလျှာပြင်ဆင်သော ဒီဇိုင်းနာ၊
 10. ကျောက်မျက်ရတနာ ဒီဇိုင်းနာ၊ (jewelry designer)
 11. ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် ဒီဇိုင်းနာ၊ (industrial designer)
 12. ပန်းခြံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပြုပြင် ဒီဇိုင်းနာ (landscape designer)
 13. (automotive designer)
 14. (broadcast designer)
 15. (costume designer)
 16. (engineering designer)
 17. (textile designer)
 18. (game designer)
 19. (interaction designer)
 20. (lighting designer)
 21. (motion designer)
 22. (scenic designer)
 23. (systems designer)
 24. (web designer)