ဒူးရင်းဩဇာ

အပင်မျိုးစိတ်များ

ဒူးရင်းဩဇာကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရတတ်သည်။ ဒူးရင်းဩဇာပင်၏အရွက်ကိုပြုတ်သောက်လျှင် ကင်ဆာရောဂါ သက်သာသည်ဟု ဆို၏။ အသီးကို စားကြသည်။

ဒူးရင်းဩဇာသီး