ဒဲတိုဘူတာ (出戸駅 ဒဲတို - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုဆာကာမြို့၊ ဟိရနိုရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်