ဓာတုဗေဒပညာရှင် ဆိုသည်မှာ ဓာတုဗေဒကို အထူးပြုလေ့လာသော သိပ္ပံပညာရှင်များဖြစ်သည်။

အန်တိုနီ လဗွိုင်ဆီယာ (၁၇၄၃–၉၄) ခေတ်သစ်ဓာတုဗေဒ၏ ဖခင်ဟုယူဆရသည်။