နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) သည် မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးထားဝယ်မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ၉၀.၈ ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၀ တွင် တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။

သင်ကြားရေးဌာနများပြင်ဆင်

  • Civil Engineering Department
  • Mechanical Engineering Department
  • Electrical Power Engineering Department
  • Electronic and Communication Engineering Department
  • Engineering Physics Department
  • Engineering Chemistry Department
  • Engineering Mathematics Department
  • English Department
  • Biotechnology Department

သင်တန်းများပြင်ဆင်

စဉ် သင်တန်း ဘွဲ့ သင်တန်းကာလ
မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် B.E ၅ နှစ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအား B.E ၅ နှစ်
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ B.E ၅ နှစ်
စဉ် သင်တန်း ဘွဲ့ သင်တန်းကာလ
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ မဟာဘွဲ့ B.E ၇ နှစ်
စဉ် သင်တန်း ဘွဲ့ သင်တန်းကာလ
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ A.G.T.I ၂ နှစ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ A.G.T.I
စက်မှုစွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ A.G.T.I
Diploma in Computer Numerical Control Engineering A.G.T.I


ကိုးကားပြင်ဆင်