ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်

နယူတန် (သင်္ကေတ - N) သည် အား (force) ၏ SI ယူနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အိုက်ဆက် နယူတန် (Isaac Newton) ကို အစွဲပြုခေါ်ဝေါ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

နယူတန်
အတိုင်းအတာစနစ် SI derived unit
ယူနစ်၏ အား
သင်္ကေတ N 
အမည်ပေး ဆာအိုက်ဆက် နယူတန်
1 N in ...... ညီမျှသည်မှာ ...
   SI base units    1 kgms−2
   British Gravitational System    ၀.၂၂၄၈၀၈၉ pounds-force

အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ပြင်ဆင်

တစ်နယူတန်သည် လိုအပ်သည့် အားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သက်ရောက်လိုက်သည့် အား၏ ဦးတည်ရာသို့ တစ်ကီလိုဂရမ် ဒြပ်ထုကို တစ်စက္ကန့်လျှင် တစ်မီတာရွေ့လျားရန် လိုအပ်သည့် အားပင် ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်