နိုင်ငံကုဒ်

အက္ခရာ ၊သို့၊ ဂဏန်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီကို ကိုယ်စားပြုသော စနစ်

'နိုင်ငံကုဒ် ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဒေတာအချက်အလက်ဖလှယ်ရာတွင် အသုံးပြုရန် နိုင်ငံ၊ ဒေသတစ်ခု၏အမည်များကို အက္ခရာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဂဏန်းဖြင့်ဖြစ်စေ အတိုကောက် ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံကုဒ်အား မကြာခဏဆိုသလို နိုင်ငံတကာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနံပါတ်ကို ညွန်းဆိုလေ့ရှိသည်။

Map of Oceania with country codes.

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်