နိုင်ငံတကာ ဒဏ္ဍာရီစာရင်းများ

နေရာဒေသအလိုက် ဒဏ္ဍာရီများပြင်ဆင်

အာဖရိကတိုက်ပြင်ဆင်

အာဖရိက အလယ်ပိုင်းပြင်ဆင်

အရှေ့အာဖရိကပြင်ဆင်

မြောက်အာဖရိကပြင်ဆင်

တောင်အာဖရိကပြင်ဆင်

အနောက်အာဖရိကပြင်ဆင်

အာဖရိက ဂျူးပြင်ဆင်

အာရှပြင်ဆင်

ဗဟို အာရှပြင်ဆင်

အရှေ့မြောက် အာရှပြင်ဆင်

တောင်အာရှပြင်ဆင်

အရှေ့တောင်အာရှပြင်ဆင်

အနောက်အာရှ / အရှေ့အလယ်ပိုင်းပြင်ဆင်

ကော့ကာဆပ် (ကော့ကေးဆပ်)

သမုဒ္ဒရာပိုင်းပြင်ဆင်

ဥရောပပြင်ဆင်

အရှေ့ဥရောပပြင်ဆင်

မြောက်ဥရောပပြင်ဆင်

နောက်ထပ် အချက်အလက်များ။ Scandinavian folklore

တောင်ဥရောပပြင်ဆင်

အနောက်ဥရောပပြင်ဆင်

တောင်/မြောက် အမေရိကပြင်ဆင်

မြောက်အမေရိကပြင်ဆင်

ဗဟိုအမေရိကပြင်ဆင်

တောင်အမေရိကပြင်ဆင်

ဘာသာရေးအလိုက် ဒဏ္ဍာရီများပြင်ဆင်

အချိန်ကာလအလိုက် ဒဏ္ဍာရီများပြင်ဆင်

Ancient mythologies by period of first attestation.

ကြေးခေတ်ပြင်ဆင်

သံခေတ်ပြင်ဆင်

အလယ်ခေတ်မတိုင်မီပြင်ဆင်

စိတ်ကူးယဉ်ဒဏ္ဍာရီများပြင်ဆင်