နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဆိုသည်မှာ လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံ၊ အုပ်ချုပ်သူ နှင့် နိုင်ငံရေးများကို လေ့လာသင်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။ အာရစ်တိုတယ်လ် မှ ၎င်းသည် နိုင်ငံကို လေ့လာဆည်းပူးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။[၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. Oxford Dictionary of Politics: political science