ဟိရဂန တွင် ぬ သို့မဟုတ် ခတခန တွင်ヌ  (ရောမအက္ခရာဖြင့် nu ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းnu
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal n-
(な行 na-gyō)
nu
nuu
ぬう, ぬぅ
ぬー
ヌウ, ヌゥ
ヌー
Other additional forms
Form (nw-)
Rōmaji Hiragana Katakana
nwa ぬぁ ヌァ
nwi ぬぃ ヌィ
(nwu) (ぬぅ) (ヌゥ)
nwe ぬぇ ヌェ
nwo ぬぉ ヌォ

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing ぬ
 
Stroke order in writing ヌ
 
Stroke order in writing ぬ
 
Stroke order in writing ヌ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Charmap

  • Braille
ぬ / ヌ in Japanese Braille
ぬ / ヌ
nu
ぬう / ヌー
Other kana based on Braille
にゅ / ニュ
nyu
にゅう / ニュー
nyū
           

   

ကိုးကားပြင်ဆင်