ဟိရဂန တွင် ねသို့မဟုတ် ခတခန တွင်ネ  (ရောမအက္ခရာဖြင့် ne ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းne
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal n-
(な行 na-gyō)
ne
nei
nee
ねい, ねぃ
ねえ, ねぇ
ねー
ネイ, ネィ
ネエ, ネェ
ネー

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing ね
 
Stroke order in writing ネ
 
Stroke order in writing ね
 
Stroke order in writing ネ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Charmap

  • Braille
ね / ネ in Japanese Braille
ね / ネ
ne
ねい / ネー
/nei
    

     

ကိုးကားပြင်ဆင်