ပစ်စတန်များသည် တိုးဆုတ် အင်ဂျင်များ၊ တိုးဆုတ် ပန့်စက်များ၊ ဓာတ်ငွေ့ ကွန်ပရက်ဆာများ နှင့် လေဖိအားသုံး ဆလင်ဒါများ နှင့် ၎င်းတို့နှင့် စက် အလုပ်လုပ်ပုံချင်း တူသော စက်ပစ္စည်း ကိရိယာ များတွင် အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။

ခွဲခြမ်းထားသော ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အတွင်းမှ ပစ်စတန်
ပစ်စတန် စနစ်၏ ကွန်ပျူတာ သရုပ်ဖော်ပုံ