ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံ၏အစိုးရဝန်ကြီးဌာန

ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် သစ်တောနှင့် ပတ်သက်၍ သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Forestry) ထားရှိသည်။ ထို့နောက် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွတ်တော် ဒုတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေး သဘောတူညီချက်အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Environmental Conservation and Forestry) အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်လက်ထက်တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန
 မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့အစည်း
Ministry of Environmental Conservation and Forestry
ဝန်ကြီးဌာန တံဆိပ်
အစိုးရအဖွဲ့အစည်း အကျဉ်းချုပ်
ဖွဲ့စည်းသည့်အချိန်၁၉၄၈
ယခင်အဖွဲ့အစည်းစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
သစ်တောနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားဝန်ကြီးဌာန
ဌာနချုပ်နေပြည်တော်
19°49′16″N 96°07′54″E / 19.8210144°N 96.1316358°E / 19.8210144; 96.1316358
ဌာနခွဲများဝန်ကြီးရုံး
စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
သစ်တောဦးစီးဌာန
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း
ဝက်ဘ်ဆိုက်moecaf.gov.mm

ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရန်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်တွင် ဦးစီးဌာနများ ထပ်မံခွဲထားသည်။

အွန်လိုင်း ဆိုဒ် ပြင်ဆင်ရန်