ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်

ပညာရပ်တစ်ခုခုတွင် စာတွေ့လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်သော ဗဟုသုတများသော ပညာရှင်ကြီး ဖြစ်သည်။ အားကစားတွင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ခံပညာရပ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ပညာရေးတွင်ဖြစ်စေ စာတွေ့လက်တွေ့ စနစ်တကျ အထူးကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် (Expert and specialist) အဆင့်ရှိသူကို ခေါ်သည်။ ဆရာ/ ဆရာမ များထဲတွင် ဝါအရင့်ဆုံး၊ ပညာရည်အမြင့်မားဆုံးသော (principal, headteacher, professor) ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ထိုအသင်းအဖွဲ့ (ကျောင်း) ၏ ပါမောက္ခ(ဆရာကြီး) ဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံကြီးမားသူ ဟု နားလည်နိုင်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ပါမောက္ခ ဆိုသည်မှာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာများကို ကောင်းစွာဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းသင်ကြားနိုင်စွမ်းရှိသော အတွေ့အကြုံကြီးမားသူ ဝါရင့်ပညာရှင်ဆရာကြီး A senior teacher of the highest rank in a college or university or school and / A person who is the head teacher or senior lecturer (chief teacher) ဖြစ်သည်။ စာတွေ့လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်သော ဝါရင့် experienced senior teacher ဟု နားလည်နိုင်သည်။

Professor
Einstein 1921 by F Schmutzer - restoration.jpg
ပါမောက္ခအဖြစ် အိုင်းစတိုင်း
အလုပ်အကိုင်
အမည်များပါမောက္ခ
အလုပ်အကိုင် အမျိုးစား
ပညာရေး, သုတေသန, စာသင်ခြင်း
တက်ကြွသည့်အပိုင်းများ
Academics
ဖော်ပြချက်
CompetenciesAcademic knowledge, research, writing journal articles or book chapters, teaching
ပညာရေး လိုအပ်
မဟာဘွဲ့, ပါရဂူဘွဲ့ (e.g., Ph.D.) or other terminal degree
ဆက်စပ် အလုပ်များ
Teacher, lecturer, reader, researcher