ပိန်းဇလုပ်ဘူတာ သည် ရန်ကုန်-မန္တလေးမီးရထားလမ်းပိုင်းရှိ ဘူတာရုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပိန်းဇလုပ်မြို့တွင် တည်ရှိသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်