ပြည်ထောင်စု ကရင်အမျိုးသားများ အဖွဲ့ချုပ်

စဉ် ပါတီအချက်အလက် ပါတီအချက်အလက်
ပါတီအမည် ပြည်ထောင်စု ကရင်အမျိုးသားများ အဖွဲ့ချုပ်
အင်္ဂလိပ်အမည် Union Karen League (UKL)
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးစောမောင်ချော၊ ဦးစောသန်းအောင်
အဖွဲ့ဝင်များ
တည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားရက် ()
တည်ထောင်ခွင့် ခွင့်ပြုရက် ()
မှတ်ပုံတင်ခွင့် ခွင့်ပြုရက် (၈.၄.၂၀၁၀)
ပါတီမှတ်ပုံတင်အမှတ်
ပါတီဌာနချုပ် ဦးလူနီလမ်း၊ ကရင်အမျိုးသားရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၁၀ ဝင်ပြိုင်မည့်လွှတ်တော်
၁၁ ပါတီမူဝါဒ
၁၂ ပါတီဆောင်ပုဒ်

[၁]

  • မှတ်ချက်။ ။ ယခင် ရှိရင်းစွဲပါတီဟောင်းကို ဆက်လက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဖြစ်သည်။


  1. ဝင်းတင့်ထွန်း၊ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းအသင်းအပင်းများအညွှန်း၊ စာမျက်နှာ (၃၄၄)