ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီ

 • ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးသိန်းဌေး
 • ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၁) - ဦးဌေး
 • အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး - ဦးသိန်းတင်အောင်
 • ဗဟိုအလုပ်အမှူဆောင် - ဦးစိုင်းထွန်းမြင့်
 1. အမျိုးသားလွှတ်တော်
 2. ပြည့်သူ့လွှတ်တော်
 3. ပြည်နယ်(သို့မဟုတ်)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
 • ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မဲဆန္ဒနယ်များ
 • Regional(OR)National - National
 • ပါတီအသစ်
 • ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ
အမှတ် ၁၂၃၊အခန်း(ဘီ)၃၊လေးလွှာ၊ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့