ပြုဗ္ဗာသဠ်နက္ခတ် မှာ ဥတ္တရာသဠ်နက္ခတ်နှင့် ပေါင်း၍ ဆင်မလှမ်းဟန် လေးလုံးရှိကြောင်းဆိုသည်။ ထိုနက္ခတ်ကို တောယရေနတ် အစိုးရကြောင်းလည်းဆိုသည်။ ဤနက္ခတ်သည် ဆင်တာရာနှင့် ယှဉ်၍ သွား၏။[၁]


ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်