ဖိုင်ဘာမှ အခြားကွန်ယက်သို့

Fiber to the Xစနစ်ဟာ ဘယ်broadband network ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မဆို ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးOptical fiber အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီလိုအသုံးပြုထားတာက Last mile telecommunication တွေအတွက် သာမန်သုံးနေကျ သတ္ထုLocal loop ကို အစားထိုးနေရာ ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်။ FTTN , FTTC,FTTB, FTTH နဲ့ FTTH စတဲ့ X တစ်လုံးကိုဖြည့်ပြီး Fiber မျိုးဆက်ကို တဖြည်းဖြည်း Configurate လုပ်ယူလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဖိုင်ဘာကြိုးမှ အသုံးပြုသူအကြား အကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ ဖိုင်ဘာမှ အခြားကွန်ယက်သို့ (FTTx) တည်ဆောက်ပုံကွဲပြားခြားနားမှုကို ပြထားသောပုံ။ ဝဲဘက်ရှိ အဆောက်အဦးမှာ တယ်လီဖုန်း အိတ်ချိန်းရုံး ဖြစ်ပြီး ယာဘက်ရှိ အဆောက်အဦးမှာ ဗဟိုရုံးမှ ပံ့ပိုးသော အဆောက်အဦးများ ဖြစ်သည်။