ဖုခုဆခိဘူတာ (福崎駅 ဖုခုဆခိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဟယေားဂိုးခရိုင်ဖုခုဆခိမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်