ဖုဂျိနိုမိုရိဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကျိုတိုမြို့ရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

ဖုဂျိနိုမိုရိဘူတာ (藤森駅 ဖုဂျိနိုမိုရိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံကျိုတိုခရိုင်၊ [[ကျိုတိုမြို့]၊ ဖုရှိမိရပ်ကွက်]တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်