ဖုနဘိုရိဘူတာ (船堀駅 ဖုနဘိုရိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုခရိုင်အဲဒိုဂါဝါမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်