ဖေဖော်ဝါရီ

သမိုင်း
(ဖေဖော်ဝါရီလ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ဖေဖော်ဝါရီသည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏ ဒုတိယလဖြစ်သည်။

ပွဲနေ့များပြင်ဆင်