ဗိုလ်ချုပ် (အင်္ဂလိပ်: Major general; အတိုကောက် ဗခ) သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင် အသုံးပြုကြသော စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအဆင့်အတန်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။

ပခုံးတံဆိပ်အမှတ်အသား ပြင်ဆင်ရန်

ကြည်းတပ် ပြင်ဆင်ရန်

လေတပ် ပြင်ဆင်ရန်

ရေတပ် ပြင်ဆင်ရန်