ဗိုလ်ချုပ် (အင်္ဂလိပ်: Major general; အတိုကောက် ဗခ) သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင် အသုံးပြုကြသော စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအဆင့်အတန်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။

ပခုံးတံဆိပ်အမှတ်အသားပြင်ဆင်

ကြည်းတပ်ပြင်ဆင်

လေတပ်ပြင်ဆင်

ရေတပ်ပြင်ဆင်