ဗီတို (လက်တင်အားဖြင့် "ငါတားမြစ်၏") ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ တရားဝင်ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ အထူးသဖြင့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ဥပဒေသစ်များ တင်သွင်းခြင်းကို ပိတ်ပင်နိုင်သည့်အခွင့်အာဏာမျိုးဖြစ်သည်။

အမေရိကန်သမ္မတ ဘေလ် ကလင်တန်မှ ဗီတိုလက်မှတ်များထိုးနေစဉ် (၁၉၉၇)

ဗီတိုအာဏာသည် ပကတိအာဏာဖြစ်နိုင်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ (တရုတ်ပြင်သစ်ရုရှားယူကေနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ) သည် ကောင်စီ၌အဆိုတင်သွင်းမည့် မည်သည့်ဥပဒေကြမ်းများကိုမဆို ပယ်ချနိုင်သည်။ သို့တည်းမဟုတ်လျှင် ဗီတိုအာဏာတွင် အကန့်အသတ်များရှိနိုင်သည်။ အမေရိကန်ဥပဒေပြုရေးတွင် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးမှ သုံးပုံပုံနှစ်ပုံဆန္ဒမဲဖြင့် သမ္မတ၏ဗီတိုအာဏာကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။[၁]

ကိုးကား

  1. Article I, Section 7, Clause 2 of the United States Constitution