ဗျပ်စောင်း သည် မြန်မာကြိုးတပ်တူရိယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ တရုတ်တွင် အလားတူ တူရိယာ ရှိပြီး ဖီဖဟု ခေါ်တွင်သည်။ ဂျပန်ဗျပ်စောင်းကိုမူ ဘီဝဟု ခေါ်လေသည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်