ဘယ်ရင် (Bearing) ဆိုသည်မှာ စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်း ၂ ခုကြားတွင် လည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း ရွေ့လျားခြင်း အစရှိသော ရွေ့လျားမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီမံထားသော ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဘယ်ရင်များကို ၎င်းတို့ ခွင့်ပြုသော ရွေ့လျားမှုများ၊ ၎င်းတို့၏ ရွေ့လျားသည့် နည်းလမ်းများ နှင့် ၎င်းတို့ ကိုင်တွယ်နိုင်သော ဝန်၏ လားရာဘက်တို့ အပေါ်တွင် မူတည်၍ အမျိုးမျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။

အမှတ် ၄ ခု ဘောလ် ဘယ်ရင်း၏ ဖြတ်ပိုင်းပုံ