ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်

ဘုရင်ဆိုသည်မှာ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုသည်။လူမျိုးတိုင်း သမိုင်းတိုင်းတွင် ဘုရင်စနစ်ရှိခဲ့သည်။သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ် စသည်ဖြင့် သမိုင်းစာပေများတွင်ဖတ်ရသည်။