ဘေ့စ်ဂစ်တာ (အင်္ဂလိပ်: Bass Guitar) ဆိုသည်မှာ အခြားသော ဂစ်တာများကဲ့သို့ ကြိုး ၆ ချောင်း တပ်ဆင်မထားပဲ ကြိုး ၄ ချောင်းသာ တပ်ဆင်ထားသော ဂစ်တာ အမျိုးအစား များဖြစ်သည်။ ဘေ့စ်သံ ထွက်ပေါ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသဖြင့် သာမန် ဂစ်တာများတွင် တပ်ဆင်သော အောက်ဆုံးကြိုး ၂ ချောင်း မပါဝင်ပေ။

Fender Precision Bass Guitar
ဘေ့စ်ဂစ်တာ လက်ကွက်