ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်
မအနောက်တိုင်း၌ မကရရာသီသည် ဆိတ်ဖြစ်သည်။

မကာရ (Capricorn; သင်္ကေတ: )သည် ဒသမရာသီဖြစ်သည်။ စနေဂြိုဟ်သည် မကရ၏ ရာသီခွင်ဖြစ်သည်။