မကိုခင်မှ ဥကိုခင် သည် မြန်မာစကားပုံ တစ်ခုဖြစ်သည်။

အဓိပ္ပာယ်ပြင်ဆင်

ငှက်ဖိုသည် ငှက်မကို ခင်တွယ်မှ ဥနှင့် အသိုက်အမြုံကို ခင်တွယ်သကဲ့သို့ ယောက်ျားများသည် မိမိ၏ အိမ်သူဇနီးအပေါ် ချစ်ခင်တွယ်တာမှုရှိမှ သားသမီးများအပေါ်တွင်လည်း ချစ်ခင်တွယ်တာမှုရှိသည်။

"မကိုခင်မှ ဥကို ခင်သတဲ့။ ငါ့ကိုမုန်းရင် ကလေးကို ဒါလောက် ယုယပါ့မလား"