မင်းမဲ့ဝါဒီ

အနနွာခီဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ သာမနအွဓိပပြာယအွရတော့ အစိုးရမရှိတာကို ညှနွးဆိုတာ ဖှဈပှီး လူတောတွောွ မှားမှား နားလညကွှတာကတော့ တညငွှိမနွတေဲ့လူ့အဖှဲ့အစညွးကို နှောကယွှကသွူတှေ ဖကှဆွီးသူတှအဖှဈေ ရှူမှငကွှတယွ။ ဒီလိုမှငကွှတာဟာလညွး စဈအေးခတွအတှေငွး အနောကတွိုငွးရဲ့ သကရွ

မင်းမဲ့ဝါဒီ (အင်္ဂလိပ်: Anarchism) သည် အာဏာပိုင်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်တခု ဖြစ်သည်။ လူတို့သည် နိုင်ငံတော် (သို့) အစိုးရ တရပ်မရှိဘဲ မိမိတို့ဘာသာ ရပ်တည်နိုင်ရမည်ဟု မင်းမဲ့စရိုက်ဝါဒီတို့က ယုံကြည်သည်။