မစင်ဟူသည် လူနှင့် ​တိရစ္ဆာန်အနွယ်ဝင်တို့မှ အစာခြေစနစ်၏ နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် စအိုမှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော အညစ်အကြေး ဖြစ်သည်။ ချီး ချေး၊ မစင်၊ အခင်းကြီး၊ အီး စသည်ဖြင့် အသုံအနှုန်းကွဲ အမျိုးမျိုး ရှိသည်။

မြင်းချေး