မဏိစန္ဒာ ခင်ဦး သည် ပုဂံခေတ်၌ ကျန်စစ်သားမင်း၏ မိဖုရား ဖြစ်သည်။ ပဲခူးဘုရင်မှဆက်သလိုက်သော သမီးတော် လည်းဖြစ်သည်။