မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ

မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ
စဉ် ပါတီအချက်အလက် ပါတီအချက်အလက်
ပါတီအမည် မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
အင်္ဂလိပ်အမည် Peace and Diversity Party
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးနေမျိုးဝေ
အဖွဲ့ဝင်များ ၁၇ ဦး
တည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားရက် (၆.၄.၂၀၁၀)
တည်ထောင်ခွင့် ခွင့်ပြုရက် (၂၉.၄.၂၀၁၀)
မှတ်ပုံတင်ခွင့် ခွင့်ပြုရက် ()
ပါတီမှတ်ပုံတင်အမှတ်
ပါတီဌာနချုပ်
၁၀ ဝင်ပြိုင်မည့်လွှတ်တော်
၁၁ ပါတီမူဝါဒ
၁၂ ပါတီဆောင်ပုဒ်

[၁]


  1. ဝင်းတင့်ထွန်း၊ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းအသင်းအပင်းများအညွှန်း၊ စာမျက်နှာ (၃၅၀)