မတ်

Gregorian နှင့်Julian ပြက္ခဒိန်တွင်တတိယလဖြစ်သည်
(မတ်လ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)


မတ်သည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏တတိယလဖြစ်သည်။

ပွဲနေ့များပြင်ဆင်