မိဖုရားကြီး ၄ မျိုး ပြင်ဆင်ရန်

၎င်း တို့၏ သရုပ်အဓိပ္ပာယ်ကို အောက်ပါမဃဒေဝလင်္ကာသစ်စကားဖြင့်ထင်ရှားစေသည်။

'ရွှေထီးပြောင်ပြောင်၊ နန်းဆောင်ဆောင်ထက်၊
မြောက် တောင်, အနောက်၊
အလယ်မြှောက်၍၊ လေးယောက် မိဖုယား၊
အကြီးထားမှ'။

မိဖုရား ၈ ပါး ရေတွက်ပုံ ပြင်ဆင်ရန်