မိုဒယ်သီအိုရီ

သင်္ချာတည်ဆောက်ပုံများကို ယုတ္တိဗေဒရှိ ပုံစံတကျ ဘာသာစကားသုံး၍ လေ့လာသည့် သင်္ချာဘာသာခွဲတစ်ရပ်

သင်္ချာ (အထူးသဖြင့် သင်္ချာသန့်သန့်) ဘာသာရပ်ရှိ တည်ဆောက်ပုံ (structure) များကို ယုတ္တိဗေဒ (logic) သုံးကာ လေ့လာသည့် ဘာသာရပ်ကို မိုဒယ်သီအိုရီ (model theory) ဟုခေါ်သည်။[၁] မိုဒယ်သီအိုရီအမျိုးမျိုးအနက် ပထမအဆင့် ဘာသာစကားများ (first-order languages) ကို အသုံးပြု ရေးသားထားချက်များနှင့် ၎င်းရေးသားထားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် တည်ဆောက်ပုံတို့အကြား ဆက်နွယ်မှုကို လေ့လာသည့် ဘာသာရပ်ကို ဂန္တဝင် (သို့) ရှေးရိုးကျ မိုဒယ်သီအိုရီ၊ ပထမအဆင့် မိုဒယ်သီအိုရီ (first-order model theory) စသည်ဖြင့် ခေါ်ကြသည်။[၂]


အညွှန်းပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်

  • Weiss, William; D'Mello, Cherie (1997), Fundamentals of Model Theory, University of Toronto 
  • Hodges, Wilfrid; Scanlon, Thomas (2013), "First-order Model Theory", in Zalta, Edward N., The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2013 Edition), CSLI, Stanford University