မု (ခန)

ဂျပန် စာရေးနည်းစနစ်၏ အက္ခရာ

ဟိရဂန တွင် む သို့မဟုတ် ခတခန တွင် ム  (ရောမအက္ခရာ mu ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းmu
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal m-
(ま行 ma-gyō)
mu
muu
むう, むぅ
むー
ムウ, ムゥ
ムー
Other additional forms
Form (mw-)
Rōmaji Hiragana Katakana
mwa むぁ ムァ
mwi むぃ ムィ
(mwu) (むぅ) (ムゥ)
mwe むぇ ムェ
mwo むぉ ムォ

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing む
 
Stroke order in writing ム
 
Stroke order in writing む
 
Stroke order in writing ム

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

Character
Unicode name HIRAGANA LETTER MU KATAKANA LETTER MU HALFWIDTH KATAKANA LETTER MU KATAKANA LETTER SMALL MU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12416 U+3080 12512 U+30E0 65425 U+FF91 12794 U+31FA
UTF-8 0 0 128 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 80 0 0 160 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 A0 0 0 145 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 91 0 0 186 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 BA
Numeric character reference む む ム ム ム ム ㇺ ㇺ
Shift JIS 130 222 82 DE 131 128 83 80 209 D1
  • Braille
む / ム in Japanese Braille
む / ム
mu
むう / ムー
Other kana based on Braille
みゅ / ミュ
myu
みゅう / ミュー
myū
           

   

ကိုးကားပြင်ဆင်