ကွန်ပျူတာများတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိသော မောက်(စ်) ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ မော်နီတာ၏ ဖန်သားပြင်ကဲ့သို့သော မောက်(စ်)၏ ရွေ့လျားမှုကို ဘာသာပြန်နိုင်သည့် မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် အထက်အောက် ဘယ်ညာ ရွေ့လျားနိုင်ပြီး လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းနိုင်သော ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မောက်(စ်)များတွင် အသုံးပြုသူ၏ လက်အောက်တွင် ကိုင်တွယ်နိုင်သော အရွယ်အစားရှိပြီး ခလုတ် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခု ထက်ပို၍ ပါဝင်လေ့ ရှိကြသည်။ တစ်ခါတရံတွင် လှည့်နိုင်သော ဘီးလုံး ကဲ့သို့သော အခြားပစ္စည်းများလည်း ပါရှိတတ်ပြီး အသုံးပြုသူ အနေနှင့် ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ မောက်(စ်)၏ ရွေ့လျားမှုသည် ဖန်သားပြင်ပေါ်မှ ကာဆာ၏ ရွေ့လျားမှု အဖြင့် ပြောင်းလဲလေ့ ရှိပြီး ထို့အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုသူ အနေနှင့် ဂရပ်ဖစ်ကယ် ယူဆာ အင်တာဖေ့စ်ကို ပိုမို၍ ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပေသည်။

ကွန်ပျူတာတွင် အသုံးများလေ့ ရှိသော မောက်(စ်)အမျိုးအစား။ ခလုတ်နှစ်ခု နှင့် ဘီးပါဝင်သည်။