မော်လီကျူး (အင်္ဂလိပ်: molecule) ဆိုသည်မှာ - လျှပ်စစ်စက်ကွင်း ဖြစ်ပေါ်စုတွဲပေးမှုအလျောက် အာကာသ(နေရာရပ်ဝန်းထု)အတွင်း တပူးပူးတတွဲတွဲ လှုပ်ရှားသွားလာနေသည့် တစ်ခုမက၊ အမျိုးမတူသော အက်တမ်များ အစုအတွဲကို အမှုန် တစ်ခုသဖွယ် ကိုင်တွယ်စဉ်းစားထားခြင်း ဖြစ်၏။
သာဓကအားဖြင့် ရေဟူသော ဒြပ်သားထုမှာ H2O ဟူသော မော်လီကျူး (အက်တမ်တွဲ) များ အရေအတွက် မြောက်မြားစွာ စုဝေးနေခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်း မော်လီကျူး H2O ၁စီမှာ၊ အောက်စီဂျင် အက်တမ် (oxygem atom) O ၁ခုစီနှင့် ဟိုက်ဒြိုဂျင် အက်တမ် (hydrogen atom) H ၂ခုစီ စုတွဲနေခြင်း ဖြစ်၏။

terpenoid မော်လီကျူး တစ်ခု၏ ပြင်ညီပုံ (ဝဲ) နှင့် ရုပ်လုံးကြွပုံ (လယ်၊ ယာ) များ

အကိုးအကား

ပြင်ဆင်ရန်