ဟိရဂန တွင် め သို့မဟုတ် ခတခန တွင် メ  (ရောမအက္ခရာ me ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းme
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal m-
(ま行 ma-gyō)
me
mei
mee
めい, めぃ
めえ, めぇ
めー
メイ, メィ
メエ, メェ
メー

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing め
 
Stroke order in writing メ
 
Stroke order in writing め
 
Stroke order in writing メ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

Character
Unicode name HIRAGANA LETTER ME KATAKANA LETTER ME HALFWIDTH KATAKANA LETTER ME
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12417 U+3081 12513 U+30E1 65426 U+FF92
UTF-8 0 0 129 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 81 0 0 161 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 A1 0 0 146 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 92
Numeric character reference め め メ メ メ メ
Shift JIS 130 223 82 DF 131 129 83 81 210 D2
  • Braille
め / メ in Japanese Braille
め / メ
me
めい / メー
/mei
    

   

ကိုးကားပြင်ဆင်