မျက်လုံးချင်းဆုံတော့ ရင်ခုန်တယ်

မျက်လုံးချင်းဆုံတော့ ရင်ခုန်တယ် သည် ၁၉၇၅ ခုထွက် မြန်မာရုပ်ရှင် ဖြစ်သည်။ မြတ်ကဝိန်ရုပ်ရှင်အတွက် တက္ကသိုလ်ခင်မောင်အေး ဝတ္ထုကို ရန်ကုန်စိုးမောင် ရိုက်ကူးသည်။ ကျော်ဟိန်း၊ ထွန်းထွန်းဝင်း၊ ခင်ယုမေ၊ ခင်မိုးမိုးနှင့် ဇော်ခင်တို့ အဓိကပါဝင်ထားသည်။ ၁၉၇၅ ခု ဇူလိုင်လ ၄ ရက်တွင် ရုံတင်သည်။