မျှော်စင်ဆိုသည်မှာ အဝေးသို့လှမ်းကြည့်ရန် အဆောက်အအုံ အမြင့်ကို ခေါ်ဆိုသည်ဟု အဘိဓာန်တွင် ပါရှိလေသည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်