မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်

ဘောလုံးအားကစားနည်းသည် ၁၈ ရာစုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် စနစ်တကျကစားသော အားကစားနည်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ မထင်မရှားဖြင့်သာ ရှင်သန်ခဲ့ရသည်။ ထိုအားကစားနည်း ရောက်ရှိလာသော အချိန်အတိအကျ မသိရှိရသော်လည်း နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုများ၊ သာသနာပြုလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းရသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို ၁၈၉၅ တွင် မြန်မာပြည်ဘောလုံးအသင်းများအဖွဲ့ချုပ် အမည်ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်
AFC
Myanmar Football Federation.png
တည်ထောင်၁၉၄၇
FIFA အဖွဲ့ဝင်ခြင်း၁၉၄၈
AFC အဖွဲ့ဝင်ခြင်း၁၉၅၄
AFF အဖွဲ့ဝင်ခြင်း၁၉၉၆
ဥက္ကဋ္ဌဦးဇော်ဇော်
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်the-mff.org

ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဘောလုံးအသင်းများနှင့်ပြိုင်ပွဲများပြင်ဆင်