ယင်းခိုမြို့

တရုတ်နိုင်ငံလျောင်းနင်ပြည်နယ်ရှိ စီရင်စုမြို့

ယင်းခိုမြို့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံလျောင်းနင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ခရိုင်အဆင့် မြို့တော် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။

သမိုင်းကြောင်းပြင်ဆင်

ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့်ရာသီဥတုပြင်ဆင်


အုပ်ချုပ်ရေးပြင်ဆင်


စီးပွားရေးပြင်ဆင်


လူဦးရေနှင့်လူမျိုးများပြင်ဆင်


ယဉ်ကျေးမှုပြင်ဆင်


ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


ကိုးကားပြင်ဆင်