ယီနယင ဒိုဖာဂွတ်လ (ထိုင်း: ยืนยง โอภากุล; အင်္ဂလိပ်: Yuenyong Ophakul) အထီးအဆိုတော်ထိုင် အဖြစ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များ။ ခာရာဘွ (ထိုင်း: คาราบาว; အင်္ဂလိပ်: Carabao)

ယီနယင ဒိုဖာဂွတ်လ